1-3 dagar leverans
|
Frakt 49:—, fri frakt på ordrar över 1.000:—
|
60 dagar öppet köp
0:-
Varukorg
  • Leksaker
    Tillbaka

    Kategorier

  • Ålder
    Tillbaka

Integritetspolicy

Vår webbplatsadress är: www.leksaker.se som ägs av Aros Toys AB, org. Nr. 559334-6850, vidare kallat Leksaker.se. Vi på Leksaker.se vill att du alltid ska känna dig trygg med att de personuppgifter som du lämnar till oss behandlas på ett korrekt, ansvarsfullt och säkert sätt. Vi vill dessutom att du alltid känner dig säker på att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den lagstiftning och de regelverk som gäller för behandling av personuppgifter. 

Personuppgiftsansvarig 

Leksaker.se är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning. 

Vilka personuppgifter samlar vi in, och varifrån? 

När du är i kontakt med oss på Leksaker.se (t.ex. vid köp, ifyllande av formulär eller besök på websidan) samlar vi in personuppgifter om dig. De uppgifter vi samlar in är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress samt information som du lämnar till vår kundtjänst. 

Din adress samlar vi in från folkbokföringsregistret alternativt fyller du i den själv på vår websida. 

Därför behandlar vi dina personuppgifter 

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande lagliga grunder: 

Köp 

Vi behandlar personuppgifter för hantering av beställningar samt för att skicka meddelanden om leveransstatus. 

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig. 

Kundtjänstärenden 

Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden som t.ex. frågor, reklamationer och garantiärenden. 

Behandlingen sker för att kunna hjälpa dig med dina kundtjänstärenden vilket är vårt berättigade intresse, samt för att uppfylla skyldighet i lag vid reklamationer och garantiärenden. 

Marknadsföring 

Vi behandlar personuppgifter för att skicka erbjudanden och marknadsföring via e-post, post och SMS. Vi rekommenderar även produkter på websidan samt skickar personliga erbjudanden och påminnelser om produkter som finns kvar i din varukorg. Denna behandling kan innefatta profilering. 

Behandlingen sker med ditt medgivande för direktmarknadsföring eller för vårt berättigade intresse att skicka direktmarknadsföring. 

Tävlingar 

Vi behandlar personuppgifter för att kunna genomföra deltagande i tävlingar som vi anordnar. 

Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att administrera tävlingar som personer deltar i. 

Förbättring och utveckling 

Vi behandlar personuppgifter för att kunna förbättra och utveckla vår service, våra produkter och våra tekniska system. 

Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att kunna uppdatera, förbättra och utveckla service, produkter och tekniska system. 

Fullgörande av skyldigheter enligt lag 

Vi behandlar personuppgifter för att kunna efterleva gällande lagar, t.ex. lagar om bokföring, skatt eller produktsäkerhet. 

Behandlingen sker för att fullgöra skyldighet enligt lag. 

Förhindrande av missbruk och brott 

Vi behandlar personuppgifter för att förhindra missbruk av våra tjänster och för att förhindra brott, t.ex. bedrägeri. 

Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att förhindra och förebygga missbruk och olovlig användning av våra tjänster. 

De som får del av personuppgifterna 

Vi kan komma att dela personuppgifter med andra men endast när det är tillåtet enligt lag. De som personuppgifter delas med kan vara t.ex. myndigheter, logistikföretag, marknadsföringsbolag, leverantörer eller koncernbolag. Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer som hanterar personuppgifter för vår räkning.  

Vi kommer att dela dina personuppgifter av följande anledning. För att kunna hantera din betalning kommer vi att dela dina uppgifter med Klarna. Klarnas villkor kan du hitta här 

För vi ska kunna leverera din ordrar kommer vi att dela dina uppgifter med fraktbolag och tjänsteföretag för att hantera din frakt, dessa är DHL och Shipmondo. 

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra parter än ovanstående om det är nödvändigt för verksamheten och för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter.  

Vi kan även komma att dela informationen med andra företag inom koncernen om så anses nödvändigt för att kunna genomföra vårt avtal med dig som kund. 

Överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES 

Om någon av Leksaker.se´s leverantörer eller samarbetspartners befinner sig utanför EU/EES kan Leksaker.se komma att överföra dina personuppgifter dit. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Leksaker.se att vidta de åtgärder som krävs för att överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES på ett lagligt sätt. Saknas tillstånd för att sälja dina personuppgifter till tredje part kommer så inte att ske.  

För närvarande använder vi oss av följande tjänsteleverantörer utanför EU/EES: 

Företag Tjänstekategori Land 
Meta Inc. Annonstjänster USA 
Google Inc.  Annonstjänster USA 
Microsoft Molntjänster USA 

Sociala medier 

Vad gäller de personuppgifter som förekommer och behandlas på sociala medier såsom Facebook, Instagram och Youtube hänvisar vi användare till respektive tjänsts policy för information om hur de behandlar personuppgifter.  

Syftet med behandlingen är att befintliga kunder, potentiella kunder och samarbetspartners till Leksaker.se ska kunna interagera och ha kontakt med Leksaker.se via sociala medier. Detta för att bidra till en god relation med kunder och samarbetspartners och för att göra Leksaker.se kundservice och produkter lättillgängliga genom flera olika kanaler. Behandlingen är nödvändig för Leksaker.se berättigade intresse av att marknadsföra sitt varumärke och sina produkter till befintliga och potentiella kunder samt till samarbetspartners. 

Så länge sparas personuppgifterna 

Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar. 

Köp och orderhistorik sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag. 

Kundtjänstuppgifter relaterade till köp och reklamationer sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag. Kommunikation med vår servicedesk som vi inte måste spara för att följa krav i lag gallras efter sex månader. 

Uppgifter för marknadsföring sparas till dess du begär att inte längre få del av marknadsföringsmaterial eller när du varit inaktiv i tre år. 

Uppgifter för förhindrande av missbruk och brott sparas så länge som vi behöver det för att förebygga eller rapportera brott (t.ex. bedrägeri). 

Dina rättigheter 

Vi svarar på din begäran avseende någon av dina rättigheter så snart som möjligt men senast inom en månad. 

När det är tillåtet enligt gällande lag kan vi ta ut en administrativ avgift för att uppfylla en begäran enligt nedan. 

Tillgång 

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en kopia av personuppgifterna. 

Rättelse 

Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga data rättas. 

Du bestämmer över dina personuppgifter 

Du har rätt att ta del av vilka av dina personuppgifter som finns hos Aros Toys AB samt begära att få dessa raderade. För att få tillgång till den informationen eller radera dina uppgifter måste din ansökan vara skriftlig, innehålla ditt personnummer samt vara undertecknad av dig. Skicka din ansökan till Aros Toys AB, ”Dataskydd”, Hällagatan 14, 721 34 Västerås. Uppgifterna eller bekräftelse av radering skickas utan onödigt dröjsmål till din folkbokföringsadress. 

Du kan alltid använda dig av den avanmälningslänk som finns i alla kampanjer, erbjudanden och nyhetsbrev vi skickar till dig. 

Om dina uppgifter skulle vara ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att de rättas eller raderas. Du har också rätt att begära skadestånd om behandlingen av dina personuppgifter inte har följt lagen. 

Bland det som inte kan raderas finns bland annat data som krävs enligt bokföringslagen och data som krävs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden vid t.ex. reklamationer. 

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter med största respekt. Om du ändå anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt så får du gärna höra av dig till oss. Du har också möjlighet att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är den myndighet som utövar tillsyn av behandlingen av personuppgifter. 

  

Din rätt att invända 

Du har rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen). Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring om du invänder mot sådan behandling. Invänder du mot vår direktmarknadsföring kommer vi att sluta med alla former av utskick till dig. Om du fortfarande vill ha utskick i vissa kanaler behöver du inte invända mot all typ av marknadsföring. I dessa fall kan du välja att endast få erbjudanden från oss i de kanaler som du själv väljer, t.ex. via e-post, men inte sms. 

Dataportabilitet 

Du har rätt att få de personuppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi behandlar automatiserat på grund av avtal med dig eller med anledning av ditt samtycke, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format. 

Klagomål 

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss eller lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. 

Cookies 

Vi använder så kallade cookies på webbplatsen. För mer information om cookies hittar du här

Ändringar i integritetspolicyn 

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår dataskyddspolicy i de fall det är nödvändigt eller då ändringar beror av teknologiska förändringar i verksamheten. Säkerställ därför att du har den senaste versionen av integritetspolicyn. 

Kontaktuppgifter 

Aros Toys AB 
Org. Nr. 559334-6850 
Hällagatan 14, 721 34 Västerås 
kundtjanst@leksaker.se